Gbàdamọṣí

Sísọ sítaÌtumọọ GbàdamọṣíÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọAgbègbè

Ó pọ̀ ní:Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

GbadamoshiẸ tún wo