Hárúnà

Sísọ sítaÌtumọọ Hárúnà

Derived from the Arabic name "Harun" or "Haroon", which comes from the Hebrew name of Aaron (prophet).Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Hárúnà Ìṣọ̀lá, famous àpàlà musician.Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo