Ìdẹ̀raolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Ìdẹ̀raolúwa

The peace of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìdẹ̀ra-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìdẹ̀ra - peace
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUN
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo