Ifálòkun

Sísọ sítaÌtumọọ Ifálòkun

Ifá is the ocean (is as wide, as deep, as bountiful as the ocean).Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-ni-òkunÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination/corpus/priesthood
ni - is
òkun - ocean


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo