Ifádámitán

Sísọ sítaÌtumọọ Ifádámitán

Ifá has created me complete.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-dá-mi-tánÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá divination
dá - create
mi - me
tán - complete(ly)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

FádámitánẸ tún wo