Irejésù

Sísọ sítaÌtumọọ Irejésù

The goodness of Jesus.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

Ire-jésùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Ire - goodness
jésù - Jesus


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo