Iwindárà

Sísọ sítaÌtumọọ Iwindárà

The forest spirit does wonders.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

iwin-dá-àràÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

iwin - the spirit of the forest
dá - create
àrà - wonder


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

DáràẸ tún wo