Iyìmikáyé

Sísọ sítaÌtumọọ Iyìmikáyé

I am honoured around the world.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

iyì-mi-ká-ayéÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

iyì - honour
mi - mine
ká(rí) - cover, spread to
ayé - earth, world


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
AKUREÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo