Jíbẹ́wà

Sísọ sítaÌtumọọ Jíbẹ́wà

Wakes up to beauty.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

jí-bá-ẹwàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jí - wake up
bá - meet
ẹwà - beauty


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ajíbẹ́wàẸ tún wo