Jíbọ́lá

Sísọ sítaÌtumọọ Jíbọ́lá

Wake up to meet wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

jí-bá-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jí - wake
bá - meet
ọlá - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ajíbọ́láẸ tún wo