Jóbáyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Jóbáyọ̀

Dance to meet joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

jó-bá-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

jó - dance
bá - meet
ayọ̀ - joy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Báyọ̀Ẹ tún wo