Kútẹ́yì

Sísọ sítaÌtumọọ Kútẹ́yì

Death has eroded (my) value.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)kú-tẹ́-iyìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ikú - death
tẹ́ - besmirch
iyì - value


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ikútẹ́yìẸ tún wo