Kìkìọpẹ́lóyẹmí

Sísọ sítaÌtumọọ Kìkìọpẹ́lóyẹmí

I should be extremely grateful.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kìkì-ọpẹ́-ló-yẹ-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kìkì - only
ọpẹ́ - thanksgiving
ló - is what
yẹ - befit
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọpẹ́lóyẹmíẸ tún wo