Mobádéńlé

Sísọ sítaÌtumọọ Mobádéńlé

I found royalty at home.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

Mo-bá-adé-níléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Mo - I
bá - find
adé - crown, royalty
ní - in
ilé - hous,e home


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

MobádéńléẸ tún wo