Modésíreolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Modésíreolúwa

I have entered into the lord's goodness.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-dé-sí-ire-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
dé - arrive
sí - into
ire - goodness
olúwa - lord


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

DésíreẸ tún wo