Mojọláolú

Sísọ sítaÌtumọọ Mojọláolú

I enjoys the grace or the wealth of the lord.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-jẹ-ọlá-olúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
jẹ - enjoy
ọlá - grace, benefit
olú - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Jọlá, MojọláolúwaẸ tún wo