Moróunfáyọ̀

Sísọ síta



Ìtumọọ Moróunfáyọ̀

I have something to rejoice over.



Àwọn àlàyé mìíràn



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

mo-rí-oun-fún-ayọ̀



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

mo - I
rí - see, find
oun - something
fún - for
ayọ̀ - joy, happiness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú



Ẹ tún wo