Ògúnríìíkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Ògúnríìíkẹ́

Ògún has found this (one) to cherish/pamper.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ògún-rih-èyí-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Ògún - the god of iron/technology
rí - see, find
èyí - this (one)
kẹ́ - cherish, pamper


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUNÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ògúnríyìíkẹ́, Ríìíkẹ́, Ríyìíkẹ́, Ríyikẹ́Ẹ tún wo