Ògúndáiró

Sísọ sítaÌtumọọ Ògúndáiró

Ògún prevented this (one) from leaving.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ògún-dá-èyí-róÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ògún - ògún
dá...ró - make wait, make stay
èyí - this one


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANIrúurú

Dáiró