Ògúnmóyèró

Sísọ sítaÌtumọọ Ògúnmóyèró

This is a family or compound name given to Ògún warriors and their descendants. Prominent Ògún worshippers as a sign of connection to their god, derive or coin their names from their god "Ògún".Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ògún-mú-oyè-róÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

Ògún - god of iron and technology
mú...ró - uphold
oyè - honour, title


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo