Ojúọlápé

Sísọ sítaÌtumọọ Ojúọlápé

The faces of wealth are complete. Everyone who is important is now here.Àwọn àlàyé mìíràn

User feedback: "My parents gave me this name in honor of my paternal grandmother. My dad is her youngest and I am his oldest. I was that completion of faces that brought wealth to my grandma's old age I guess."Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ojú-ọlá-péÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ojú - face
ọlá - wealth
pé - complete


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

OjúọlámipéẸ tún wo