Ọ̀jẹ̀rìndé

Sísọ sítaÌtumọọ Ọ̀jẹ̀rìndé

The masquerade returned on foot.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọ̀jẹ̀-rìn-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọ̀jẹ̀ - masquerade
rìn - walk
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo