Olówóràrán

Sísọ sítaÌtumọọ Olówóràrán

The rich bought clothes of velvet.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olówó-rà-àránÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olówó - rich
rà - buy
àrán - velvet clothing


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo