Olúwákàmíyẹ

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwákàmíyẹ

God has counted me worthy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-kà-mí-yẹÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
kà…yẹ - count worthy
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
AKUREÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

KàmíyẹẸ tún wo