Olúkóredé

Sísọ sítaÌtumọọ Olúkóredé

The lord brings gifts.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olú-kó-ire-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olú - lord (short for olúwa)
kó - gather, carry
ire - goodness
dé - arrive, return


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

KóredéẸ tún wo