Olúwáforehàn

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwáforehàn

God showed (me) favour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-fi-oore-hànÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
fi...hàn - showcase
oore - goodness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo