Olúwátamílọ́rẹ

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwátamílọ́rẹ

The lord has blessed me with a gift.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-ta-mí-ní-ọrẹÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord
ta...lọ́rẹ - to gift (v)
mí - me
-
ọrẹ - gift
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tamílọ́rẹẸ tún wo