Olúwakòṣeuntì

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwakòṣeuntì

What God cannot do does not exist.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-kò-ṣe-oun-tìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
kò - does not
ṣe - do
oun - something
tì - impossibility


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo