Olúwatáyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwatáyọ̀

God is worthy of our joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-tó-ayọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
tó - suffice for
ayọ̀ - joy, indulgence, happiness


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olútáyọ, Táyọ̀Ẹ tún wo