Olúwawẹ̀mímọ́

Sísọ sítaÌtumọọ Olúwawẹ̀mímọ́

God bath me cleanÀwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

olúwa-wẹ̀-mí-mọ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

olúwa - lord, God
wẹ̀ - bath, wash
mí - me
mọ́ - clean


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Olúwẹ̀mímọ́, Wẹ̀mímọ́Ẹ tún wo