Omiyọrí

Sísọ sítaÌtumọọ Omiyọrí

Water triumphs.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

omi-yọ-oríÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

omi - water, river
yọ - remove, escape
orí - head


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERS
OYOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo