Oríolówó

Sísọ sítaÌtumọọ Oríolówó

1. The head of wealth. 2. The health of the wealthy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

orí-olówóÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

orí - head
olówó - a wealthy person


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo