Pamílẹ́rìn

Sísọ sítaÌtumọọ Pamílẹ́rìn

Make me laugh. Gladden my heart.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

pa-mí-ní-ẹ̀rínÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

pa...l'ẹ́rìn - make laugh, make joyous
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Also: Pamílẹ́rìnayọ̀Ẹ tún wo