Síjibòmí

Sísọ sítaÌtumọọ Síjibòmí

Pull your shadow over me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

sí-ìji-bò-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

sí - open
ìjì - shadow (òjìji)
bò - cover
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo