Ṣíjibòmí

Sísọ sítaÌtumọọ Ṣíjibòmí

Protect/Cover me under your shade/shadow.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ṣí-ìji-bò-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ṣí - open
ìjì - shadow (òjìji), shade
bò - cover
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ṢíjiẸ tún wo