Similólúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Similólúwa

Rest in God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

sinmi-lé-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

simi/sinmi - rest
lé - on
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Sinmi, Simi, Similólú, SinmilólúẸ tún wo