Sódẹkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Sódẹkẹ́

The sorcerer has become a rafter.Àwọn àlàyé mìíràn

Another way to read this would be "The sorcerer/fertility god has become our protector." The ẹ̀kẹ́ is a rafter used to support the roof of the house.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

osó-di-ẹkẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

oṣó - sorcerer, fertility god (òrìṣà oko)
dì - become


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUNÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo