Tinúoyè

Sísọ sítaÌtumọọ Tinúoyè

From inside honour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ti-inú-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ti - belonging to
inú - inside of
oyè - honour, glory, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo