Tiwáyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Tiwáyọ̀

Ours rejoices.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ti-àwa-yọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ti - belonging to
àwa - ours
yọ̀ - rejoice, celebrate


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

TiwaẸ tún wo