Yímiká

Sísọ sítaÌtumọọ Yímiká

Surround me.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a different way of writing "Yínká".Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

yí-mi-káÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

yí...ká - surround
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

YínkáẸ tún wo