Adébùsáyọ̀mi

Sísọ sítaÌtumọọ Adébùsáyọ̀mi

The crown has added to my joy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-bù-sí-ayọ̀-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - royalty
bù - scoop, gather
sí - into
ayọ̀ - joy, happiness, mirth
mi - mine


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IFE
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Adébùsáyọ̀, Bùsáyọ̀, Bùsáyọ̀miẸ tún wo