Adékúnmi

Sísọ sítaÌtumọọ Adékúnmi

1. Royalty complements me. 2. One who arrives to complement me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-kún-mi, a-dé-kún-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
kún - fill, add to
mi - me
-
a - someone
dé - arrive
kún - add to, fill
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

KúnmiẸ tún wo