Adéwuyì

Sísọ sítaÌtumọọ Adéwuyì

The crown increases/cultivates value. The crown is valuable.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-wu-iyì, adé-wú-iyìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown
wu - "desire"
iyì - value, honour
Adé - crown
wú - to increase, to grow, to cultivate
iyì - honor


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

WuyìẸ tún wo