Akínrìnọ́lá

Sísọ sítaÌtumọọ Akínrìnọ́lá

Valor walks into wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-rìn-(sí)-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - valor/valiant, bravery/brave one
rìn - walk
(sí) - into
ọlá - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ABEOKUTAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo