Akíntólú

Sísọ sítaÌtumọọ Akíntólú

Bravery measures up to prominence.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-tó-olúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - bravery, valor
tó - measure up to
olú - prominence


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo