Akọgun

Sísọ sítaÌtumọọ Akọgun

One who repels war. The warrior. Brave one.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-kọ-ogunÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
kọ̀ - reject
ogun - war
-
akọ - masculine, male
ogun - war


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo