Bádárà

Sísọ sítaÌtumọọ Bádárà

The king did/does wonders.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(ọ)bá-dá-àràÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọba - king, Ọbalúayé
dá - make
àrà - wonder, wonderful thing


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo