Babáyẹmí

Sísọ sítaÌtumọọ Babáyẹmí

Fatherhood befits me. Father is worthy of me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

baba-yẹ-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

baba - father, fatherhood
yẹ - befit, is worthy of, is deserving of
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

YẹmíẸ tún wo