Ẹbọ́dà

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹbọ́dà

The sacrifice is effectual.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Ẹbọ́dàÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹbọ-dàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹbọ - sacrifice
dà - be successful, be effectual


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo