Egúnjẹ́nmí

Sísọ sítaÌtumọọ Egúnjẹ́nmí

The masquerade lets me rest.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

eégún-jẹ́-n-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

eégún - The Eégún masquerade (cult)
jẹ́ - let
n - me (mi)
mí - breathe


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo