Fámobíwò

Sísọ sítaÌtumọọ Fámobíwò

1. Ifá is whom I gave birth to. 2. One given birth to for Ifá to care for.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)fá-(ni)-mo-bí-wòÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá corpus/priesthood/divination
ni - is
mo - I
bí - give birth to
wò - care for


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo